Algemene voorwaarde gebruik site Paard Ranch Bonaire

Welkom op onze website. Door verder te surfen op deze website gaat u akkoord om te voldoen aan en worden gebonden door de volgende bepalingen en voorwaarden van gebruik. Deze voorwaarden samen met onze algemene voorwaarden regelt de verhouding tussen Horse Ranch Bonaire en gebruikers van deze website. De term “paardrijden Coach” of “Riding” of “RC” of “ons” of “wij” verwijst naar de eigenaar van de website. De term “u” verwijst naar de gebruiker of toeschouwer van onze website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

De inhoud van de pagina’s van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Noch wij, noch enige derden enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden kunnen of fouten en we uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan door de wet uitgesloten.

Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk. Wel uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, lay-out, look, uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan volgens het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.

Alle handelsmerken gereproduceerd in deze website die zijn niet de eigendom van of in licentie verleend aan de exploitant, zijn erkend op de website.

Onbevoegd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit.

Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden aangeboden voor uw gemak om nadere informatie. Ze doen niet betekenen dat we instemmen met de website (s). Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website (s).

U kunt niet een link naar deze website van een andere website of document zonder Horse Ranch Bonaire voorafgaande schriftelijke toestemming.

Contact info
kaminda warahama 40 tera cora bonaire
00599 786 2094 / 770 2094
info@horseranchbonaire.com